Ayıklama ve Rötuş

İhtiyaç duyduğunuzda MASS SRC devreye girerek en uygun çözümü sunar.

CSL1,CSL2,CSL3

CSL1, üreticinin talebi ile gerçekleştirilen;

CSL2, müşterinin talebi ile yan sanayi sahasında tarafımızdan gerçekleştirilen;

CSL3 ise yaşanan hatanın düzeltilmesi ile ilgili gerekli proses iyileştirme çalışmalarına verilen addır.

Tahribatlı Muayeneler

  • Numune Hazırlama
  • Mikro Yapı İnceleme
  • Makro Yapı İnceleme
  • Sertlik Ölçümleri
  • Kaynak Kontrolleri
  • Yüzey Pürüzlülük Ölçümleri

Görsel Muayene

Yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı kullanarak muayene edilmesidir.

Boya ve Kalınlık Ölçümleri

Boyalı ve kaplamalı yüzeylerde kalınlık ölçümleri yapılır.

Tahribatsız Muayeneler

  • Ultrasonik
  • Sıvı Penetran
  • Manyetik Partikül

Ölçüsel Muayene

Ölçüm aletleri ile müşterinin belirtmiş olduğu ürün ağaçları doğrultusunda birim adı verilen bir değerle karsılastırılarak yapılan ölçme işlemidir. Sonucu raporlama yapılır.

Endoskopik Ölçümler

Ulaşılması zor alanların endoskopik kamera ile kontrol edilmesidir.